Skilmálar Hopkaup.is

1. Almenn ákvæði

Skilmálar þessir gilda um kaup á vöru eða þjónustu á vefnum www.hopkaup.is.  Eigandi Hopkaup.is er Wedo ehf., kt. 430910–0190, Smáratorg 3, 201 Kópavogi. Til einföldunar verður hér eftir talað um Wedo, www.hopkaup.is eða Hópkaup sem Hopkaup.is. Skilmálarnir skilgreina réttindi og skyldur Hopkaup.is annars vegar og kaupanda vöru hins vegar. Hafi skilmálar þessir ekki verið samþykktir við nýskráningu á vefsíðu Hopkaup.is teljast þeir samþykktir við fyrstu kaup á vöru eða þjónustu.

„Söluaðili“ er fyrirtæki sem býður vöru eða þjónustu til sölu á Hópkaup.

„Kaupandi“ er einstaklingur sem er aðili samnings en stundar ekki viðskipti eða aðra athafnastarfsemi, þ.e. einstaklingur sem kaupir vöru eða þjónustu í skilningi laga um neytendakaup. Kaupandi verður að vera a.m.k. 16 ára. „Kaupandi“ getur líka verið fyrirtæki en lög um um þjónustukaup nr. 42/2000 eiga þá við.

Hopkaup.is selja inneignarbréf vegna kaupa á vöru eða þjónustu, hér eftir nefnd Hópkaupsbréf. Hópkaupsbréf veitir kaupanda rétt til að fá vöru eða þjónustu afhenta frá söluaðila. Bréfið tekur eingöngu til þeirrar vöru eða þjónustu sem tiltekin er á bréfinu. Hopkaup.is bera ekki ábyrgð á gæðum vöru eða þjónustu sem söluaðili veitir. Þegar kaupandi framvísar Hópkaupsbréfi hjá söluaðila er hlutverki Hopkaup.is lokið og gengur þá í gildi samningur milli kaupanda og söluaðila sem þar með yfirtekur skyldur Hopkaup.is gagnvart kaupanda og skulu þá lög um þjónustukaup nr. 42/2000 og lög um neytendakaup nr. 48/2003 gilda um réttarstöðu samningsaðila þegar sérstökum ákvæðum þessara skilmála sleppir.

2. Upplýsingar og verð

Hópkaupsbréf verða send með tölvupósti til kaupanda þegar tilboði er lokið og greiðsla hefur borist

Hopkaup.is. Verð á vefsíðunni og í útsendum póstum eru með virðisaukaskatti samkvæmt fyrirliggjandi gögnum og upplýsingum frá söluaðila og eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur, prentvillur og myndvillur. Hopkaup.is er í einstökum tilfellum heimilt að breyta verði vöru eða þjónustu en þá aðeins til lækkunar.

3. Persónuupplý­singar

Á Hopkaup.is er aðgengileg persónuverndar­stefna félagsins. Í þessari persónuvernda­ryfirlýsingu kemur fram hvernig Hopkaup.is umgengst þær persónuupplýsingar sem Hopkaup.is geymir um kaupanda og hvaða réttindi hann á varðandi upplýsingarnar.

4. Aðgangur

Kaupandi hefur leyfi til að nota Hopkaup.is og þá þjónustu sem þar er boðið upp á í samræmi við skilmála þessa og þær aðgangstakmarkanir sem Hopkaup.is setur. Stranglega er bannað að falsa nafn og persónuupplýsingar við skráningu inn á Hopkaup.is. Hopkaup.is áskilur sér rétt til að vinna náið með lögreglu við úrlausn slíkra mála, þ.m.t. að veita henni þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru. Verði kaupandi uppvís að sviksamlegu athæfi við kaup á Hopkaup.is verður það tilkynnt til lögreglu. Hopkaup.is áskilur sér rétt til að takmarka eða loka fyrir aðgang að Hopkaup.is ef grunur leikur á að kaupandi hafi orðið uppvís að falsa nafn og persónuupplýsingar við skráningu.

5. Innskráning, pöntun og afhending

Við fyrstu innskráningu á Hopkaup.is skráir kaupandi fullt nafn, kennitölu, heimilisfang og tölvupóstfang sitt og samþykkir að hann hafi lesið persónuverndar­stefnu félagsins. Einnig getur kaupandi samþykkt að vera á póstlista og SMS lista Hopkaup.is. Pöntun kaupanda á Hopkaup.is er bindandi þegar hann hefur staðfest pöntun sína í kaupferlinu. Hopkaup.is er skuldbundið að afgreiða pöntun kaupanda og sendir kaupanda staðfestingu tölvupósti. Kaupanda er bent á að kynna sér vel staðfestingu á pöntun þegar hún berst. Kaupandi fær síðan sent Hópkaupsbréf í tölvupósti, þ.e. ef tilboð verður virkt og greiðsla berst frá kaupanda. Mikilvægt er að rétt tölvupóstfang sé skráð til að hægt sé að senda Hópkaupsbréf og millifærsluup­plýsingar til kaupanda.

6. Samningurinn

Með greiðslu staðfestir kaupandi að hann þekki gildandi skilmála Hopkaup.is. Skilmálarnir eru aðgengilegir á vefsvæði Hopkaup.is. Hver kaup eru bindandi fyrir kaupendur samkvæmt skilmálum og skilyrðum Hopkaup.is.

7. Greiðsla

Greiðslu getur kaupandi innt af hendi á ýmsa vegu:

  • Kreditkort: Greiðsla fer fram á sama tíma og kaupandi skráir kaup sín. Greiðsla með kreditkorti fer fram í gegnum örugga greiðslugátt sem kaupanda er beint sjálfkrafa til þegar hann fyllir út greiðsluupplý­singar. Þegar kaupandi staðfestir upplýsingarnar er greiðslan fest og heimild fengin fyrir upphæðinni. Upphæðin verður þó ekki skuldfærð af kortinu fyrr en tilboðinu er lokið og lámarksfjöldi kaupenda hefur fengist til að tilboðið verði virkt.
  • Millifærsla: Ef óskað er eftir að greiða með millifærslu slær kaupandi inn gsm-númerið sitt inn við staðfestingu á pöntun. Í kjölfarið fær hann sent sms-skeyti með auðkennisnúmeri sem þarf að slá inn til að halda áfram með kaupin. Þá fær kaupandi sendan tölvupóst með greiðsluupplýsingum og tilvísunarnúmeri. Þegar Hópkaup hafa móttekið greiðslu frá kaupanda fær kaupandi tilkynningu með tölvupósti ásamt Hópkaupsbréfi. Ef Hopkaup.is hafa ekki móttekið greiðslu innan þriggja daga falla kaupin sjálfkrafa niður.
  • Netgíró: Kaupandi samþykkir að nota þjónustu Netgíró. Frekari upplýsingar um virkni þjónustunnar má finna á www.hopkaup.is/netgiro
  • Inneign: Ef kaupandi á inneign hjá Hopkaup.is getur hann greitt pöntun að hluta eða öllu leyti með inneign sinni

8. Notkun Hópkaupsbréfa

Kaupandi framvísir Hópkaupsbréfi hjá seljanda vöru/þjónustu og fær afhenta keypta vöru/þjónustu.

Skilmálar þeir er snúa að þeirri vöru eða þjónustu sem Hópkaupsbréfið er inneign á ákvarðast af söluaðila. Upplýsingar um skilmála kaupanda eru veittar bæði á vefsvæði Hopkaup.is og á fylgiskjölum Hópkaupsbréfa. Um undantekningar skal semja sérstaklega við söluaðila.

9. Endurkröfur

Hopkaup.is skuldbinda sig til að afhenda kaupanda Hópkaupsbréf fyrir kaupum í samræmið við skilmála þessa og gildandi rétt. Ef misræmi er milli auglýsingar á vefsvæði Hopkaup.is og Hópkaupsbréfs skal kaupandi upplýstur um það skriflega innan þriggja daga frá móttöku Hópkaupsbréfsins.

Verði kaupandi var við misræmi milli keypts tilboðs og Hópkaupsbréfs skal hann tilkynna Hopkaup.is það skriflega innan þriggja daga frá móttöku Hópkaupsbréfs. Hopkaup.is skulu tilkynna kaupanda um endurgreiðslu vöru vegna misræmis innan 30 daga frá móttöku skriflegrar tilkynningar.

Ef kaupandi fær ekki afgreidda vöru eða þjónustu þegar hann framvísar Hópkaupsbréfi hjá söluaðila, vegna vanefnda söluaðilans, áður en frestur til framvísunar rennur út, á kaupandi rétt á endurgreiðslu frá Hopkaup.is.

Sæki kaupandi ekki vöru eða þjónustu áður en frestur til framvísunar Hópkaupsbréfs rennur út hefur hann fyrirgert rétti sínum til endurgreiðslu.

Hopkaup.is bjóða viðskiptavinum sínum vöruvernd í samræmi við ýtrustu tilmæli Neytendastofu. Ef til endurgreiðslu kemur innan 14 daga frá kaupum skv. tilmælunum, og kaupandi hefur ekki leyst út Hópkaupsbréfið hjá söluaðila, mun Hopkaup.is endurgreiða kaupendum eftir sömu greiðsluleið og viðskiptavinur notaði þegar tilboð var keypt. (t.d bakfærslu á kreditkort, innlögn á bankareikning) eða með inneign hjá Hopkaup.is sem kaupendur geta ráðstafað að vild í næstu kaupum hjá Hopkaup.is, allt eftir óskum kaupenda.

10. Uppsögn samnings

Hopkaup.is áskilja sér rétt til að falla frá samningi ef söluaðili sér sér ekki fært að afgreiða þá vöru eða þjónustu sem keypt hefur verið. Handhafi Hópkaupsbréfs fær kaup sín þá endurgreidd í því formi sem greiðsla barst til Hopkaup.is. Þá geta Hopkaup.is fallið frá samningi ef kaupandi fer gegn skilmálum þessum hvað varðar notkun Hópkaupsbréfs. Í því tilviki á kaupandi ekki rétt á endurgreiðslu. Hopkaup.is skulu ávallt segja upp samningum skriflega.

Kaupandi á rétt á að rifta samningi ef Hopkaup.is virða ekki skyldur sínar samkvæmt Hópkaupsbréfi. Auk þess á kaupandi rétt á að rifta samningi með tölvupósti innan 14 daga frá móttöku Hópkaupsbréfs, án ástæðu og án greiðslu. Uppsögn samningsins þarf að berast Hopkaup.is eigi síðar en 14 dögum frá móttöku kvittunar. Uppsögn samnings af hendi kaupanda verður alltaf að vera skrifleg.

Ef tilboð tekur ekki gildi vegna þess að lágmarksfjölda kaupenda hefur ekki verið náð fellur samningur sjálfkrafa úr gildi á sama tíma og tilboðið sjálft.

11. Annað

Hopkaup.is áskilur sér fullan rétt til að breyta ákvæðum þessara skilmála, enda verði kaupanda eða skráðum notenda tilkynnt um það. Útsending nýrra skilmála til kaupanda eða skráðum notanda og/eða birting á vefsíðu Hopkaup.is telst nægileg tilkynning. Litið er svo á að kaupandi eða skráður notandi hafi samþykkt breytinguna ef hann kaupir vöru eða þjónustu eftir að tilkynning um breytingu hefur verið gefin út.

12. Ágreiningur

Rísi ágreiningur milli aðila um efni þessara viðskiptaskilmála eða vegna brota á þeim má bera viðkomandi mál undir Kærunefnd þjónustu og lausafjárkaupa hjá Neytendastofu. Ef allt þrýtur er heimilt að reka mál vegna þessa fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur skv. ákvæðum laga nr. 91/1991.

13. Gildistími

Skilmálar þessir gilda frá 1. júlí 2018.